Ledande kvinnor satsar offensivt

Nu ska dom kvinnliga ledarna och cheferna i länet synas mer och tydligare.
Nätverket På toppen-Q-leader presenterar ett antal kvinnor på webben. - Vi vågar träda fram och göra oss synliga både för andra i länen och för oss själva, säger Ulla Schill som är vd för Föllingekliniken med 28 anställda. Dels så vill nätverket visa att kvinnorna finns tillgängliga för andra uppgifter i näringslivet, till exempel som styrelseledamöter men också för att yngre kvinnor ska få många goda förebilder