Benstarka norrmän på väg till Oslo

2000 flitiga cyklister har trampat hela vägen mellan Trondheim och Oslo i helgen.
Midsommarfirande kan firas på olika sätt. I helgen har 2000 personer cyklat det norska 54 mil långa styrkeloppet som går mellan Trondheim och Oslo utmed E6:an. Vinnarna i årets lopp, en grupp från Rye, genomförde det på rekordtiden 13.41.43. Bilisterna uppmanades att om möjligt ta alternativa färdvägar för att undvika olyckor.