Allvarligt skadad efter olycka med EPA-traktor

Den 15-åriga flicka som skadades vid en olycka med en Epatraktor på midsommaraftonen vid Österåsen, Häggenås, vårdas vid intensivvårdsavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Flickan har opererats för en svår skallskada och är nedsövd. Tillståndet betäcknas som stabilt men allvarligt av läkarna. Flickan befann sig tillsammans med flera andra ungdomar på flaket på Epatraktorn och de började hoppa av i farten, som uppges ha varit låg men flickan föll illa och skadade huvudet.