Nya naturreservat i länet

Vi kan snart få fler naturreservat i Jämtlands län. Under sommaren kommer ungefär 50 000 hektar skog i länet inventeras.
Alla länsstyrelser runt om i landet fick i uppdrag av regeringen den första januari i år att hitta och lämmna förslag på urskogsmarker som kan vara värda att skydda Det är naturvårdsverket som beslutar vilken mark som sedan ska skyddas men enligt Göran Eriksson på Länsstyrelsen i Östersund är chanserna för nya reservat i Jämtland goda.