Demokratin ska breddas i Berg

För att göra kommunfullmäktige i Berg starkare, föreslår socialdemokraterna bland annat att allmänhetens frågestund och offentliga nämdsamaträden införs.
Mikael Abrahamsson, socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot i Berg säger att det är viktigt att ge medborgarna i kommunen större möjligheter till delaktighet i besluten som fattas. I motionen som socialdemokraterna har lagt fram finns sju punkter som ska göra kommuninvånaran är mer delaktiga i besluten som fattas i kommunen.