Inget äggplock från Storsjöodjuret

Den man som ansökt om att få plocka ägg från Storsjöodjuret nu har fått avslag från Länsstyrelsen.
Mannen som kommer från Sollentuna hade planer på att plocka ägg och anlägga ett odjursvilthägn där nya små Storsjöodjur skulle födas upp, men alla instanser som yttrat sig i frågan anser att ansökan bör avslås. Mannen beklagar beslutet och håller fast vid att alla har fel och att han därför trots allt bör få möjlighet att anlägga sitt odjursvilthägn.