Lågt grundvatten

Grundvatten nivån i länet är fortfarande under normalt det visar Sveriges geologiska undersöknings senaste mätning. Och under den senaste månaden har den sjunkit med mellan 20 och 40 centimeter i stora delar av landet.
I södra Sverige ligger nivåerna kring normalt eller strax under det normala för årstiden tack vare riklig nederbörd den senaste tiden.