Dålig hygien i Östersunds mataffärer

Östersunds livsmedelsbutiker sköter inte hygienen. Miljöinspektörerna i Östersunds kommun har kontrollerat stadens 52 livsmedelsbutiker och kommer med mycket kritik.
För varma kyl-och frysdiska, kylrum som används som vanliga förråd tillsammans medköttvaror och i något fall förvarades kompostkärl i köttkylen tillsammans med oförpackat rått kött. Kontrollerna har gjorts under tiden januari 2001 till februari 2003, sammanlagt har 82 inspektioner gjorts i de 52 butikerna. Tre av fyra affärer hade anmärknigar vad det gäller förvaringen av livsmedlen, de förvarades i för varma temperaturer. - Sammanställningen visar att det var mycket värre än vad vi trott, det går idag inte att helt lita på att livsmedlen är av bästa kvalité, säger Marie Lewholt Östersunds kommuns miljöchef. Idag ska reslutatat av kontrollerna diskteras i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.