Gamla trähus blir Skyttmons framsida

De magnifika husen med snickarglädje i Skyttmon ska bli en turistattraktion.
Skyttmons bygdegårdsförening ska i samarbete med Ragundadalens turism göra en kulturmiljöstig, där informationstavlor med husens historia ska sättas upp. Hemsidan på nätet ska utvecklas och Skyttmon ska lanseras som Träslottens by. Igår beslutade kommunstyrelsen i Ragunda att Skyttmons bygdegårdsförening ska få 36.000 kronor till projektet.