Mer insyn i kommunpolitiken

Kommunfullmäktige i Berg beslutatde i går att kommunivånarna ska få större insyn och påverkan i det som beslutas i kommunen.
Till grund låg en motion från det socialdemokratiska partiet där man bland annat har föreslagit att man ska införa allmänhetens frågestund på fullmäktigesammanträderna. Dessutom beslutades det att man ska inrätta ett ungdomsfullmäktige för att ungdomarna i kommunen ska kunna vara mer delaktiga i det som beslutats i kommunen.