Oro för att NMT nätet försvinner

Oron bland skogsnäringen, samerna och LRF för att det mobila så kallade NMT 450 nätet ska försvinna om något år är stor.
Och i dag, onsdag, träffas LRF, Sametinget, Skogsindustirerna och skogs- och träfacket i Stockholm för att diskutera vilka problem man tror kan uppstå när nätet försvinner. Enligt Telia ska det gamla NMT-nätet för mobiltelefoner ska enligt planerna tas ur drift vid utgången av år 2007.