Sammanlagt 215 miljoner i stöd

Förra årets regionala stöd gav Jämtlands län nämare 550 arbeten.
Under förra året beviljades företagen i länet drygt 135 miljoner kronor i bidrag. Samtidigt fick företagen omrkring 50 miljoner i transportbidrag allt enligt en kartläggning som verket för näringslivsutveckling NUTEK har gjort. Länet fick även 30 miljoner kronor i landsbyggdsstöd och sysselsättningsbidrag.