Majoriteten överens om budgeten

Den politiska majoriteten i Östersund kommun, socialdemokrater och vänsterpartister, har enats om den knappa budgeten för nästa år.
De flesta verksamheter får hålla igen och spara. Enda undandantaget är institutionsvården för unga som får ett tillskott på 10 miljoner kronor. Mycket tyder också på att Östersunds kommun får ytterligare 50 miljoner kronor från staten för att klara vårdkostnaderna för de människor som behöver extra omsorg enligt lagen om stöd och service, LSS. Då blir budgetarbetet hanterbart de närmaste åren, anser den politiska majoriteten i Östersund.