Kritik mot sjukhem i Krokom

Sjukhemmet Ranågården i Krokom är inte ett fullvärdigt boende menar Länsstyrelsen.
Vid en granskning som de har gjort visar det sig att boendet inte lever upp till socialtjänstens krav på inte-gritet och respekt för den enskilde. Åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med förhållandet, skriver länsstyrelsens socialkonsulent efter en tillsynsgranskning. Det är främst dokumentation om den enskilde, om vården och planer för vården framledes som kritiken riktar sig mot men också att de övergripande målen inte är kända för personalen. Kompetensutveckling och kompetensutvecklingsplaner saknas för personalen och det måste bli bättre skriver länsstyrelsen. Kvalitetsarbetet måste bli bättre skriver man också och till slut krävs en bättre låsanordning på ytterdörren. De som bor i äldreboende ska i princip inte vara inlåsta, men det är de på Ranågården. Men den dagliga vården av de gamla, kontakterna med anhöriga, respekten och tryggheten fungerar mycket bra, tycker länsstyrelsen och riktar alltså inte någon kritik mot det.