Staten lovar mobilnät i hela landet

Staten garanterar att det ska finnas ett täckande mobilnät i hela Sverige när dagens NMT-nät läggs ner.
Igår träffade LRF, Sametinget, Skogsindustirerna och skogs- och träfacket infrastrukturminister Ulrica Messing för att berätta om vilka problem man tror kan uppstå om NMT-nätet försvinner. Som vi berättat tidigare så vill Telia lägga ned NMT-nätet senast 2007, eftersom det inte anses som lönsamt när antlalet användare sjunkit de senaste åren. Men nu säger alltså Ulrika Messing att staten är beredd att gå in och ta ansvar för att det ska finnas en mobil täckning i hela Sverige. För lantbruket, samerna och de som jobbar i skogen handlar mobilen i första hand om säkerhet. Ett tiotal skogsarbetare dödas årligen i skogen och uppskattningsvis skadas över 2 000 varje år. Att kunna kalla på hjälp är en överlevnadsfråga för dem. - När NMT tas ner får vi kanske en täckning av GSM-nätet på 30 procent av området, säger Roger Johansson, ombudsman för skogs- och träfacket i Östersund. För den moderna skogsindustrin är fungerande mobilnät viktigt då allt mer sköts via mobilsamtal och mobil dataöverföring. Tekniken att ersätta NMT finns. Ett förslag är att bygga ut GSM-nätet med de 400 basstationer som krävs. Men det kostar lika många miljoner och kan knappast räknas hem ekonomiskt.