PRO kräver läkare i Hammerdal

Att det inte finns någon läkare i Hammerdal upprör många ortsbor.
Landstinget har beslutat att inte anställa några läkare till de lediga tjänsterna i Hammerdal under det här året, eftersom man ska spara 12 miljoner kronor totalt inom primärvården. Igår ordnade PRO ett möte med primärvårdschefen Tommy Renström. Kravet man framförde var att få åtminstone en läkare till orten.