Högskolestyrelse föreslår ny rektor

I dag presenterade Mitthögskolans styrelse sitt förslag till ny rektor.
Man vill se Thomas Lindstein som ny rektor. Han är docent i pedagogik och professor i socialt arbete och arbetar nu som rektor vid Ersta & Sköndal högskola i Stockholm. Det slutgiltiga beslutet om ny rektor för Mitthögskolan tas av regeringen. Mitthögskolans nuvarande rektor Gunnar Svedberg lämnar sitt jobb för att i stället bli rektor vid Göteborgs universitet.