Professor från Stockholm Mitthögskolans nya rektor

Thomas Lindstein föreslås bli ny rektor för Mitthögskolan.
Han är docent i pedagogik och professor i socialt arbete och arbetar nu som rektor vid Ersta & Sköndal högskola i Stockholm. Lindstein är samhällsvetare och forskar bland annat om barn till missbrukare, ett arbete som han lägger åt sidan i de sex år hans förordnande gäller, om han blir rektor. Det slutgiltiga beslutet om ny rektor för Mitthögskolan tas troligen av regeringen under sommaren och Lindstein tillträder i så fall i höst. Mitthögskolans nuvarande rektor Gunnar Svedberg lämnar sitt jobb för att i stället bli rektor vid Göteborgs universitet.