Nejsidan ökar i ny opinionsmätning

Nejsidan stärker sitt övertag på nytt inför höstens folkomröstning om EMU.
Enligt den månatliga mätning som Sifo gör på TT:s uppdrag skulle 52 procent idag rösta nej till euron och 31 procent ja. I maj månads mätning svarade 37 procent att de skulle rösta ja och 48 procent att de skulle rösta nej.