Jasmina får komma hem till Nälden

Jasmina Spahic som har sin man, sitt hem och sitt jobb i Nälden tvingades tidigare i år åka till Bosnien för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.
Nu har hon fått sitt uppehållstillstånd beviljat och i slutet av juli är hon tillbaka i Nälden.