Skogsvårdsstyrelsen bryter mot lagen

Statliga Skogsvårdsstyrelsen i mellannorrland bryter mot lagen om upphandling.
Brottet består i att Skogsvårdsstyrelsen förmedlar arbetsuppgifter direkt till företaget Norrskog, i stället för att begära in anbud från fler entreprenörer. Det innebär att många mindre företagare i skogsbranchen går miste om uppdrag. Men Leif Berglund som arbetar med uppdragsfrågor för Skogsvårdsstyrelsen i mellannorrland medger felet. - Det här arbetssättet ska vi se över. Så här ska man inte agera, säger Leif Berglund på Skogsvårdsstyrelsen.