Kritik mot behandling av barn

Östersunds kommuns vård- och omsorgsnämnd har misslyckats med att bygga upp ett förtroende och har därmed försvårat handlägggningen av ett ärende.
Det skriver Länstyrelsens sociala enhet som granskat ett klagomål om handläggningen av ett ärende. Handläggningstiden var också alldeles för lång och nämnden har misslyckats när det gäller att den sökande ska ha full delaktighet och jämlikhet. Det handlar i grunden om ett litet barn som fick en svår skada vid förlossningen och nu är både fysiskt och psykiskt handikappad. När mamman, som talar dålig svenska, skulle söka den hjälp hon har rätt till uppstod en mängd problem och klagomålet är långt och detaljerat och länsstyrelsen tar egentligen bara upp delar av det. Och det är barmhärtigt mot kommunen. Det är vård- och omsorgsnämnden som är ansvarig och får ta kritiken, men det är tjänstemän som skött ärendet. Och dom har inte gjort det klart för sig om mamman i ett fall gjorde en ansökan eller fick information. Man har beslutat om en sorts hjälp där mamman klart och tydligt sagt att hon inte vill ha det och sedan framhärdat för att hon skulle acceptera. Man har inte brytt sig om de uttalade önskemål som hon haft och det konkreta förslag som hon hade. Utrednigen har tagit lång tid trots att den viktigaste deln var färdig när kommunen fick ärendet. Länsstyrelsen kräver fexibilitet, lyhördhet och förståelse för människor som lever i kaos. I stället har man bidragit till polariseringen och inte gjort något för att rätta till situationen. Kritiken är allvarlig och bristerna uppenbara skriver man på slutet.