Köerna kortas på ortopeden

I höst öppnar en ytterligare operationssal med ytterligare vårdplatser vid ortopedkliniken på Östersunds sjukhus.
Det betyder att väntetiden för patienter som väntar på höft- och knäledsoperationer kommer att kortas, eftersom man i månadsskiftet augusti/september kommer att fördubbla antalet operationer som utförs. På ortopeden hoppas man att de flesta patienter som står på dagens väntelista kommer att vara opererade under det här året.