Winberg föreslås leda företagarförening

En förening till stöd för kvinnligt företagande är under uppbyggnad i Krokom.
Initiativtagare är bonden Anders Nilsson i Västerkälen och Margareta Winberg är föreslagen som ordförande.