Elektronikskrot kan ge dyrare sophämtning

Nu har du rätt att lämna din gamla skrotfärdiga teve till den butik där du köper en ny apparat.
Från och med den första juli gäller nya regler för återvinningen av ljud- och bildapparater och de innebär också att kommunen får betala för transport och skrotning av de apparater du lämnar på återvinningsstationerna. På tekniska verksamheten inom Östersunds kommun räknar man med en extra utgift på omkring 400.000 kronor och det kan tvinga fram en höjning av renhållningsavgiften vid årsskiftet.