Utbildningsnivån är låg i länet

Östersund är den enda kommun i länet som har något fler högutbildade än riket som helhet.
Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. 18 procent av svenskarna mellan 25 och 64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning och räknas som högutbildade medan 20 procent av östersundarna gör det. Lägst andel högutbildade i länet har Härjedalen och Ragunda. Där har endast 7 procent av invånarna minst treårig eftergymnasial utbildning. I Krokom räknas 14 procent av invånarna som högutbildade, i Åre är siffran 12 procent och i Berg 10 procent. I Strömsund och Bräcke räknas 8 procent av invånarna som högutbildade.