Projekt lockade 104 familjer till länet

Länsstyrelsens EU-projekt Jämtlandsbilden, som syftat till att få fler människor att flytta till länet, har de senaste åren resulterat i att 104 familjer flyttat till Jämtland.
CMA, Centrum för Marknadsanalys, rosar projektet för att det inspirerat länets aktörer till utökad marknadsföring av länet och för att det knutit samman kommunerna i arbetet med att öka inflyttningen. Men CMA är också kritiskt till den bristfälliga planeringen av projektet och till Jämtlandsbildens databas som för få besökare varit in på.