Svar på kritik om omsorgsärende

Nu svarar barn- och omsorgsnämndens vice ordförande, centerpartisten Karin Andersson, på kritiken från länsstyrelsens sociala enhet mot hur nämnden skött ett ärende med en svårt handikappad liten flicka.
Sociala enheten anser att nämnden har misslyckats med att bygga ett förtroende och inte gjort något för att reparera skadan. Konflikten gällde mest om man skulle ha en stödfamilj vilket flickans mamma inte alls ville. Mamman var rädd att mista vårdnaden och enligt uppgift från en insatt person så var det oklart om det var en vårdnadsutredning på gång. Men Karin Andersson förnekar att mamman varit ifrågasatt som vårdnadshavare. Radio Jämtland har sökt nämndens ordförande, socialdemokraten Christer Åkerlind, utan att lyckas och Karin Andersson har snabbläst länsstyrelsens handlingar.