Bråk i sjukvårdspartiet blir tingssak

Den nya styrelsen för sjukvårdspartiet försöker nu väcka enskilt åtal mot fyra av de tidigare styrelseledamöterna.
I inlagan till tingsrätten skriver styrelsen att de fyra ägnat sig åt förtal, stadgebrott, kränkande skriverier och störande av mötesordningen. Men stämningsansökan är ofullständig och tingsrätten väntar därför på att sjukvårdspartiets styrelse ska komplettera ansökan.