Färre men större knarkbeslag i tullen

Den svenska tullens beslag av narkotika och dopningsmedel har blivit färre till antalet jämfört med tidigare år, men däremot är beslagen större.
Det är amfetamin, cannabis och kat som dominerar tullens beslag av narkotika. Det mesta utgörs av drogen kat som tullen hittills i år beslagtagit nära 4 ton av. Under förra året har tullen noterat drygt 30 kriminella nätverk som ägnar sig åt grov smuggling av narkotika, alkohol och cigaretter.