Klart med nya skogsjätten Royal Star

Avtalet är nu klart om bildandet av Sveriges största träindustriföretag.
Sveaskog, LRF och Skogsägarna Mellanskog har i dag undertecknat avtalet om ett samgående mellan de två träindustriföretagen Mindab (Mellanskog industri AB) och AssiDomän Timber. Det nya bolaget ska heta Royal Star och blir det fjärde största träindustriföretaget i Europa. Samgåendet bedöms vara helt klart i månadsskiftet augusti/september. VD för det nya företaget blir Anders Nilsson, tidigare VD i AssiDomän Timber.