Oro för tullstationen i Gäddede

Tullverket är tvungna att spara 80 miljoner kronor, och envisa rykten gör gällande att tullstationen i Gäddede är nedläggningshotad. Vilket skapar oro i bygden.
Företagarna som handlar med Norge befarar att de drabbas ekonomiskt om tullens kontor stängs. Från tullverkets sida vill man varken bekräfta eller dementera ryktena utan säger att ett definitivt besked om Tullverkets besparingsplan kommer den första september.