Ny lag kan lösa tvist om 3G-mast

Från den 25 juli gäller en ny lag om elektronisk kommunikation och den kan lösa en tvistefråga i Strömsunds kommun.
Två företag vill bygga master för det nya 3G nätet i Rörström. Bara det ena har fått bygglov, men kommunen uppmanar företagen att samarbeta. Om man inte kommer överens kan den operatör som nekas bygglov vända sig till Post- och Telestyrelsen. Myndigheten kan begära att det företag som fått tillstånd att bygga måste låta konkurrenten sätta upp sina antenner i masten.