Fler kan vårdas i hemmet

Fler människor som behöver vård i livets slutskede kommer från och med i höst att kunna bo kvar hemma.
Länsjukvården har tecknat ett aval med alla länets kommuner om att utvidga Storsjögläntans verksamhet som tidigare endast omfattade cancersjuka till att nu även gälla patienter med exempelvis svår hjärtsvikt, ALS eller AIDS. Tidigare har Storsjögläntans verksamhet endast vänt sig till obotligt cancersjuka patienter.