Sämre underhåll av tågtrafiken

Att tågtrafik nu i stor utsträckning läggs ut på privata bolag kan ge negativa följder. De korta avtalsperioder som tecknas mellan företaget och Rikstrafiken drabbar både resenärer och tågbolag.
Connex, som för närvarande svarar för nattågstrafiken till och från Norrland har ett femårsavtal med Rikstrafiken. Och när avtalstiderna är så korta som dom är idag så investerar inte tågbolagen som det borde göras i en så stor trafik som tågtrafiken är. Det är orimligt med så korta avtalstider säger Kjell Sevefjord, som är ordförande för NRG, Nordic Rail Group, en intresseorganisation för järnvägens utvecking. Avtalstiden på fem år för nattågstrafiken i Norrland, har bestämts av regeringen