Svenskar köper allt mer ekologisk mat

I år uppskattas försäljningen av ekomat till över 3,5 miljarder kronor i Sverige, det enligt siffror från föreningen Ekologiska landbrukarna.
Antalet KRAV-märkta produkter har också ökat, från cirka 400 till dagens närmare 4 000.