Länsborna i rikstoppen för fritidshus

Så många som var fjärde LO-medlem i landet har inte råd att åka på semester och förhållandet är ungefär detsamma här i länet.
Men tillgången till fritidshus är å andra sidan störst i landet bland jämtar och härjedalingar. Närmare 70 procent av länsborna har tillgång till eget eller släktingars fritidshus, enligt LO-undersökningen, skriver Länstidningen. För landet som helhet gäller att lite drygt hälften av alla svenskar har ett fritidshus de kan åka till.