Sprängarna fick sex års fängelse

De båda män som stått åtalade för bomben utanför polishuset och bankboxsprängningen i Brunflo dömdes i dag till sex års fängelse.
De båda männen, 29 och 21 år gamla, döms av Östersunds tingsrätt för grov allmänfarlig ödeläggelse, grov stöld och grovt vapenbrott. Det var i slutet av februari i år som de båda hade placerat ut en sprängladdning utanför polishuset som en avledningsmanöver för att spränga bankautomaten vid Föreningssparbanken i Brunflo. Tingsrätten finner att de indicier som åklagaren presenterat är övertygande och bevis för att de båda har placerat ut bomben vid polishuset och sprängt bankomaten i Brunflo. De båda kan bindas till flera föremål som stämmer överens med andra föremål som de haft i bostaden. En ask hagelpatrioner hemma av samma typ som förekommer i skräp som de kastat vid en busshållplats i Kläppe. DNA bevis i form av en cigarettfimp som kastats i närheten av den utbrända bilen i Mo i Kläppe. Blod på en handske är DNA analyserat och som stämmer. En annan omständighet som domstolen tar fasta på är att gärningsmännen lämnat förklaringar till färden genom länet respektive vad de gjort som inte stämmer. De har också ändrat uppgifter under ärendets gång. Rätten tror inte på att man köpt tändvätska i slutet av februari för att grilla, allrahelst som det finns rester av vätskan på bombresterna utanför polishuset. De har träffat och umgåtts med flera personer som man inte vet vad de heter eller som man kan identifiera och som skulle kunna styrka de båda dömdas version av händelseförloppet. Männen fick inte med sig några pengar efter banksprängningen.