Dålig BNP per invånare i länet

Jämtarna drar in lite pengar till Sveriges gemensamma ekonomi.
Enligt siffror från Statistiska centralbyrån, ligger bruttonationalprodukten, BNP, per invånare i genomsnitt på 255 tusen kronor, men i jämtlands län på bara lite drygt 200 tusen per person, vilket är näst minst i hela landet. - En förklaring kan vara åldersstrukturen på invånarna, har man hög andel gamla så minskar produktionen för länet, säger Anita Saläng vid SCB. Siffrorna gäller för 2001.