Krav på skyddsjakt i Norge

Sex fårkadaver har hittats i Selbu i Sør-Trøndelag och fårfarmarna är säkra på att fåren dödats av en björn, rapporterar den norska radion NRK.
De döda djuren har hittats i ett område där närmare 200 får blev dödade av björnar i fjol sommar, och det har gjorts observationer i området som visar på att det finns ännu fler björnar där i år. Hittills har myndigheterna sagt nej till att skjuta björnen, men om fårfarmarna hittar ytterligare kadaver hoppas de få tillstånd att skjuta den.