Färre kvinnor antagna till högskolan

Från i morgon och en vecka framåt dimper antagningsbeskeden ner i brevlådan för alla som har sökt universitet eller högskolor till hösten.
I år har två tredjedelar, 66 procent, av de sökande blivit antagna till utbildningarna som Verket för Högskoleservice sköter antagning till. Liksom tidigare hör läkar-, psykolog- och arkitektutbildningarna till dem som det är svårast att komma in på. Andelen kvinnor bland de antagna har minskat, med en procentenhet, jämfört med förra året. Antalet sökande till datautbildningarna har minskat kraftigt under flera år och i år minskar antalet antagna inom det området med hela 21 procent jämfört med förra året.