Många döljer sin sexuella läggning

Hälften av alla homo- och bisexuella i arbetslivet anser att deras arbetskamrater har fördomar om deras sexuella läggning.
Det visar en undersökning som bland andra Arbetslivsinstitutet har gjort. Fördomarna gör att mer än var fjärde har valt att inte vara öppna med sin sexuella läggning på sin arbetsplats, visar undersökningen som presenteras under politikerveckan i Almedalen i dag.