Fler ska kunna deklarera via nätet

Nästa år kommer i stort sett hela svenska folket att kunna deklarera via Internet.
Totalt kommer nio av tio deklaranter erbjudas den möjligheten. Då kommer så gott som alla som säljer värdepapper kunna deklarera sina försäljningar direkt via nätet. Syftet med den utvidgade elektroniska deklarationen är i första hand att ge bättre service åt deklaranterna, men det är också ett sätt att göra skatteförvaltningens arbete mer effektivt.