Landstinget vill ge läkare förtur

Landstinget tar till allt ovanligare metoder för att behålla länets läkare. Landstinget vill att läkarna ska få gå före både i Migrationsverkets och Östersunds kommuns köer.
I ett brev har landstinget vädjat till Migrationsverket om att läkare från Ryssland ska få stanna i länet, även efter att deras arbetstillstånd gått ut. - Vi vill markera för Migrationsverket att de måste kunna ha en smidigare handläggning än att skicka ut dem ut vår land när de vill vara kvar här och jobba, säger Robert Uitto, som är landstingsråd i länet. Landstinget har också ansökt om förtur i Östersunds kommun för ett distriktsläkarpar som vill köpa tomt i Östersund.