Skogsägare slarvar med återföring

Skogsägare som samlar ihop hyggesrester, så kallad grot, måste återföra aska till hyggena.
Den uppmaningen kommer från länsjägmästare Hans-Göran Isaksson på skogsvårdsstyrelsen. Den som säljer hyggesrester till värmekraftverket i Lugnvik bör enligt Isaksson återföra aska någon gång under den första omloppstiden, det vill säga inom några decennier efter slutavverkning. Askan förhindrar att markerna utarmas på näringsämnen.