Färre dödades i trafiken i landet

Under första halvåret i år omkom 234 personer i den svenska trafiken, enligt Vägverkets preliminära statistik för 2003. Det är det lägsta dödstalet på sju år.
Det senaste tolv månaderna har totalt 496 personer dött i trafiken - vilket är lägsta siffran på över 50 år, för riket som helhet.