Kraftig ökning av dödsolyckor i länet

Vägverkets olycksstatistik för första halvåret i år ger dystra besked för Jämtlands län.
Hittills i år har tio personer omkommit i trafiken i länet, vilket är en kraftig ökning, jämfört med i fjol. Under hela förra året miste åtta personer livet på länets vägar. Jämtlands län skiljer sig alltså väsentligt från utvecklingen i landet som helhet där antalet trafikdödade första halvåret i år är det lägsta på sju år. Tomas Ölvebring, tillförordnad vägdirektör för Vägverket Region Mitt säger till Radio Jämtland att utvecklingen i länet är beklaglig men han är ändå övertygad om att satsningarna på information och förebyggande arbete gör att olyckstalen på längre sikt kommer att fortsätta minska.