ÖSTERSUND

Skolledning tar inte drogproblem på allvar

Gymnasister på Wargentinskolan misstänker att det förekommer droger på skolan. Och anser inte att ledningen gör tillräckligt för att motverka problemen.