SVERIGE

Glesbygdens spelombud kan försvinna

Spelombuden i glesbygd riskerar att försvinna om ett förslag om avreglerad spelmarknad går igenom. Med fler aktörer på marknaden blir glesbygdens ombud olönsamma för Svenska Spel, befarar Svensk Servicehandel & Fast Food.

Den statliga spelutredningen som nu är ute på remiss föreslår två alternativ för den framtida svenska spelmarknaden. Antingen en ny uppstramad spelreglering. Eller också en öppning för nya aktörer.

I slutbetänkandet så berörs bland annat konsekvenserna för dagens ombud av ett det sistnämnda alternativet.