SVERIGE

Vikande hotellkonjunktur väntas

Trots att 2008 blev ett av de starkaste åren i modern tid för hotellbranschen väntas konjunkturen ge vika. Det säger Björn Arnek, på Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

Sett över hela året hade hotellen i riket en genomsnittlig beläggningsgrad på 50 procent.

Men nu viker hotellkonjunkturen snabbt, åtminstone i storstäderna.

- Fler hotell kommer att öppnas och samtidigt minskar efterfrågan. Det innebär att 2009 blir ett svagare hotellår, säger Björn Arnek, ekonom på branschorganisationen Sveriges hotell- och restaurangföretagare.(TT)